Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kvintakord alterovaný (X5b) :.


Jedná sa o kvintakord alterovaný - tvrdo zmenšený všeobecná značka (X5♭), ktorý má významne pozmenenú stavbu. V schéme môžete vidieť ako príklad alterovaný - tvrdo zmenšený kvintakord od tňonu "c" (C5♭).

kvintakord durovy zmenseny

          Alterované (chromatické) akordy sa vyznačujú prítomnosťou chromaticky zvýšených alebo znížených tónov. Chromaticky zvyšovať alebo znižovať je možné len II. a IV. stupeň (tj. 2 a 4 tón) všetkých durových a molových stupníc, pokiaľ nedosiahneme výšku susedného - diatonického tónu.
          Trochu si to priblížime: V „C dur" stupnici podľa vyššie uvedeného môžeme zvýšiťd" na „dis" (II. stupeň), „f" na „fis" (IV. stupeň). Alebo môžeme znížiťd" na „des" (II. stupeň) ale „f" na „fes" znížiť nemôžeme, lebo „fes" je enharmonická zámena „e".

          Alterované tóny zvýšené: Dis, Fis

          Stupnica C dur: C - D - E - F - G - A - H - c

          Alterované tóny znížené: Des

          Stupne stupnice: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.


základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá zmenšená kvinta akordu (5♭) = zelená

Niekoľko hmatov alterovaného kvintakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru alterovaného kvintakordu.GUMM 097 Alterovaný tvrdo zmenšený kvintakord X5b

.


          Chromatickým zvyšovaním alebo znižovaním dosiahneme rôzne akordové útvary. Alterované akordy majú oproti akordom diatonickým hlboko zmenenú stavbu. Vždy obsahujú zväčšenú alebo zmenšenú terciu, čo sú typické intervaly pre chromatiku. V diatonike sa nevyskytujú. Tieto akordy menia svoju funkciu podľa vzťahu k akordom, ktoré po nich nasledujú a môžu byť tonálne alebo mimotonálne.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku