Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum
Transpozície molových stupníc (diatonická mol = aiolský modus) smerom po kvintách nahor (krížikové)
v rozsahu tzv. "praktických stupníc" tj. od 0 do 7 krížikov.


farby_intervalov.jpg


stupnica A mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (0♯, 0♭)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Ami po 16 polohu


stupnica E mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (1♯, nota fis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Emi po 16 polohu


stupnica H mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (2♯, noty: fis, cis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Hmi po 16 polohu


stupnica F♯ mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (3♯, noty: fis, cis, gis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Fismi po 16 polohu


stupnica C♯ mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (4♯, noty: fis, cis, gis, dis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Cismi po 16 polohu


stupnica G♯ mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (5♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Gismi po 16 polohu


stupnica D♯ mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (6♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais, eis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Dismi po 16 polohu


stupnica A♯ mol na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (7♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Aismi po 16 polohu

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku