Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Akordy :.


          Akord vzniká súzvukom (najmenej) troch tónov. Tieto sú usporiadané podľa určitého poriadku - podľa určitých pravidiel. Pri rozbore intervalov sme si ukázali, že harmonický interval vznikne vtedy, ak zahráme dva tóny súčasne. Ak zahráme napr. tóny "e - g" ide o harmonickú malú terciu. Ak tieto dva tony zahráme po sebe tak, že najskôr zaznie tón nižší (e) ide o melodickú vzostupnú malú terciu. Ak zahráme najskôr tón "g" a potom "e" ide o melodickú zostupnú malú terciu.
          Ak teda zaznejú dva tóny súčasne ide o harmonický interval - dvojhlas. Obidva tóny (e - g) môžu byt súčasťou viacerých akordov. V akorde C dur (c - e - g ) tvorí ton "e" terciu akordu a tón "g" kvintu akordu.. V akorde E mol (Emi7 = e - g - h) tvorí "e" primu a "g" terciu tohto akordu. Ešte jeden príklad: V akorde A mol 7 (Ami7 = a - c1 - e1 - g1 ) tvorí "e1" kvintu a "g1" septimu akordu. Z týchto niekoľko príkladov je zrejmé že dva tóny ešte presne neurčujú "harmonickú povahu" sústavy tónov a tým ani "tóninu". Až trojhlas - súzvuk troch tónov súčasne je tou najmenšou súzvučnou jednotkou - útvarom, ktorý plne určuje harmonickú povahu tónov.základny tón - prima = červená  sekunda = biela  tercia = tmavo modrá  kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená
sexta = fialová  septima = žltá  oktáva = červená  nona = oranžová  undecima = čierna (dark)


          Pri praktickej hre kvintakordov, septakordov a nonových akordov sa na chvíľku zastavíme. Gitara má šesť strún a je teda možné na nej zahrať maximálne šesť tónov súčasne. Podľa spôsobu hmatania akordov nám potom vychádza, že niektoré tóny kvintakordov, ale aj septakordov i nonových akordov sú oktávovo zdvojené alebo aj ztrojené, napr.: Kvintakord C dur (obr. vľavo nižšie) sa skladá z tónov: G - c - e - g - c1 - e1, z čoho vyplýva, že obsahuje dvakrát základný tón (c - c1) a trikrát terciu (E - e - e1). Kvintakord A dur (obr. vpravo nižšie) sa skladá z tónov: E - A - e - a - cis1 - e1, z čoho vychádza, že obsahuje trikrát kvintu (E - e - e1) a dvakrát základný tón (A - a).

nonove schema-01

          Ďalší príklad: Nonovy akord C7 (obr. vľavo nižšie) sa skladá z tónov, hraných na strunách gitary: G - c - g - b - e1 - g1, z čoho vyplýva, že obsahuje trikrát kvintu (G - g - g1) a ostatné tóny akordu (prima - c, tercia - e1 a septima - b) sú zastúpené jedenkrát. Alebo: nonový akord E9 s tónmi E - e - gis - d1 - fis1 - h1 (obr. vpravo nižšie) obsahuje dvakrát základný tón (E - e) a ostatné intervaly sú zastúpené jedenkrát.

nonove schema-02

Akordové značky


Kapitola o definovaní akordov a systéme akordových značiek...

Kvintakordy


Kapitola o trojzvukoch - kvintakordoch...

Septakordy


Kapitola o štvorzvukoch - septakordoch...

Nonové akordy


Kapitola o päťzvukoch - nonových akordoch...

Undecimové akordy


Kapitola o šesťzvukoch -undecimových akordoch...

Tercdecimové akordy


Kapitola o sedemzvukoch - tercdecimových akordoch...

Obraty akordov


Kapitola o obratoch kvintakordov, septakordov a nonových akordov...

Diskusné fórum


Diskusné fórum k témam na webe marianguitar...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku