Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Hudobná teória :.          Táto téma Vám poskytne informácie z hudobnej teórie. Začneme zvukom, tónom a jeho vlastnosťami, vysvetlíme si základne hudobné pojmy (ktoré tu budeme podľa potreby a vašej odozvy postupne doplňovať), popíšeme si stručne tabulatúru a noty a stručný vývoj moderného notopisu. Potom rozoberieme najpodstatnejšie témy, ktoré poskytujú dobrý základ pre zvládnutie základných znalostí s hudobnej teórie, intervaly, stupnice, akordy, systém akordových značiek pre gitaru, základy harmónie a harmonizáciu, melódiu a základné tézy k improvizácii.

Tón a jeho vlastnosti


Sekcia poskytuje info o vlastnostiach tónu a zvuku celkove po fyzikálno - hudobnej stránke...

Základné pojmy


Sekcia vysvetľuje základné hudobné pojmy...

Tabulatúra a noty


Sekcia vysvetluje zápis do gitarovej tabulatúry...

Vývoj moderného notopisu


Sekcia poskytuje informácie o vývoji notopisu - stručne historicky...

Intervaly


Sekcia poskytuje informácie o základných a rozšírených intervaloch, intervalových počtoch a obratoch...

Stupnice


Sekcia poskytuje informácie o najznámejších aj menej používaných stupniciach, ich odvodenie..

Akordy


Sekcia poskytuje informácie o vzniku a odvodení akordov, akordových tried, odvodenie, stavba, obraty...

Harmónia a harmonizácia


Sekcia poskytuje informácie o základoch harmónie, harmonizácie stupníc atď...

Melódia


Sekcia poskytuje informácie o tvorbe melódii, melodike, ako ich tvoriť...

Improvizácia


Sekcia poskytuje informácie o možnostiach a východiskách pri improvizovaní...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku