Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Vysvetlívky k akordovým hmatom :.          Schematické znázornenie hmatníku, strún a ostatných funkčných prvkov je zobrazené nižšie na obrázkoch - tak ako ho budeme používať v katalógu akordových značiek. Najhrubšia - najnižšie položená (basová) strunaE" je zobrazená ako zhrubnutá vodorovná čiara. Ostatné vodorovné čiary (nad ňou) predstavujú postupne struny A - d - g - h - e. Pražce zobrazujú čiary zvislé. Medzi pražcami sa nachádzajú polohy (pozície).
          Dohmaty prstov ľavej ruky sú zobrazené v čiernych krúžkoch, kde je číslo označujúce prstoklad akordu (1 - ukazovák ĽR, 2 - prostredník ĽR, 3 - prstenník ĽR, 4 - malíček ĽR). Zvislá čiara cez 5 - 6 strún predstavuje veľké barré (príklad D dur, Cmaj9), cez 2 - 4 struny malé barré (príklad C6). Môže sa vyskytnúť aj šikmé barre (príklad C7/5+).
          Ak sú vedľa seba označené dve struny rovnakým číslom, môžeme to zahrať bez techniky barré - vankúšikom prstu (príklad Cmi maj7/6 na strunách „g - h" prostredníkom ĽR,) alebo barré technikou (príklad Cmi maj7/6 na strunách „E - A" ukazovákom ĽR, Cmaj9 na strunách „E - A" tiež ukazovákom ĽR).
          Struna, ktorá sa nemá zúčastniť na hmate (nehráme na ňu) je označená bielym krížikom v čiernom štvorci ( príklad C7/5+ na strune „E", príklad C6 na strunách „E - A"). Prstoklady pre jeden typ akordu sú pod schémou číslované (prstoklad 1, Prstoklad 2, atď...)


katalog akordovych znaciek vysvetlivky


          Dolu nižšie umiestnené tlačidlá slúžia pre výber konkrétneho typu akordu v konkrétnej akordovej triede. Kliknutím na vybranú akordový triedu a sa rozbalia všetky jeho typy a chromatické možnosti s niekoľkými možnosťami hmatu. V rámci toho, aby na tlačidlách boli prehľadné a nie dlhé názvy, použil som na nich modelový príklad od základného tónu "C". Tak jsú napríklad pod tlačidlom Cmi uvedené nielen molové kvintakordy mol od tónu "c" ale aj ostatné jeho chromatické obmeny (cis/des, d, dis/es, e, f, fis/ges, g, gis/as, b/hes).

Kvintakordy
 
Septakordy
 
Nonové

Undecimové
 
Tercdecimové
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku