Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Oktatoniky - osemtónové stupnice :.          Tieto stupnice obsahujú osem tónov, preto oktatoniky. Tónový materiál a postupy uvedené v schémach stupníc na hmatníku môžeme využiť pri stavbe vlastných sólových schém a kompozícií. Neskôr po zvládnutí hry stupníc v pomalom tempe tempo hry stupníc zrýchlujeme, ale opatrne, dbáme na čistotu hry. Tiež ich môžete hrať aj technikou hmatníkového príklepu a uvolnenia tak, že ľavou (dohmatovou) rukou hráme klasické tóny stupnice a pravou (brnkaciou) rukou hráme rovnaký typ stupnice o niekoľko pražcov vyššie v inej tónine. Hrajme to tak, že dohmat ľavej ruky strieda príklep a uvolnenie ruky pravej.
          Napríklad „A" a „E" ionská stupnica: Začali by sme dohmatom ukazováku ĽR na 5. pražci struny „E" a po brnknutí tohoto tónu priklepneme ukazovákom PR na 12. pražci stuny „E". Vzápätí by sme uvolňovali tento tón - pridvihnutím prstu PR z 12. polohy na pôvodný tón na 5. pražci. Zaznie teda najskôr tón A potom priklepnuty tón E a nakoniec uvolnením PR opäť tón A. Potom sa presunieme na druhy tón precvičovanej stupnice v tomto prípade na tón „H" v 7. polohe a priklepávali by sme tón Fis v 14. polohe.
          Z osemtónových stupníc si rozoberieme nasledovne (detaily každej stupnice získate kliknutím na príslušné tlačidlo.)

Symetrická
 
Bluuesová Typ A
 
Bluuesová Typ B
 
Bluuesová Typ C
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku