Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Použitie akordov :.          Manipulácia a práca s akordami (harmóniou) môže byť rôznorodá. V tejto časti by som chcel postupne ozrejmiť niektoré veci v rámci práce s harmóniou (akordami), pretože aj tu sa stretávame s určitými harmonickými podobnosťami, pri ktorých vznikajú medzi akordami určité vzťahy. Akordy (harmonický podklad v danom úseku skladby) môžeme rôzne spojovať alebo nahradzovať a vytvárať tak rôzne harmonické zmeny, ktoré daný úsek skladby obohatia, resp. zmenia jej charakter a pocitové vnímanie.

Spojovanie
 
Nahradzovanie
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku