Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Transpozície stupníc a ich polohy (obraty) na hmatníku          Predstavujem vám interaktívny hmatník. Ide o modelový príklad lydickeho módusu od základného tónu "c" ale hmatník bude mať voľbu transpozícii v rámci praktických stupníc (7♭ - 0♭/0♯ - 7♯), kotrý bude časom vložený do kódu stránky a bude postupne nahrádzať statické obrázky. Funguje až trojfarebné zobrazovanie tónov na hmatníku a síce:
základny tón = červená
charakteristický tón (tóny) pre danú stupnicu = zelená
ostatné tóny = žlto-oranžová

          Príklad: Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh v štandardných (1 až 5) aj rozšírených (1 až 7) polohách.
          V použití "štandardných" alebo "rozšírených" polôh (prstokladov - pozícií) nie je vždy jednoznačné riešenie (určenie), pretože aj rytmicky niekedy potrebujeme 8-miny, niekedy štvrťové noty, niekedy štvrťové trioly, niekedy potrebujeme horizontálny pohyb k vyšším polohám (smerovanie riffu), inokedy stačí aktuálna pozícia ruky.
          Schémy na interaktívnom hmatníku sú riešene tak, že najskôr ide rozloženie stupnice (tóny) od 1. po 15. pražec . Od 13. polohy sa rozloženie tónov opakuje (13. - 24. pražec), potom je tam zobrazený ukážkový príklad predmetnej stupnice v rozsahu dvoch oktáv - v schéme sú zobrazené tri základné tóny (prvý, v strede a posledný).
A potom nasledujú prstoklady v dvoch základných koncepciách (ak to charakter stupnice dovoľuje):
          1/ štandardne prstoklady, kde na niektorých miestach vychádzajú 3 a niekde 2 tóny na strunu. Sú to tzv. úzke prstoklady, ktoré sa využívajú v niektorých situáciách, väčšinou keď nie je potrebný horizontálny pohyb po hmatníku. (Napr. v Lydickej označenie 1. poloha až 5. poloha). Tieto prstoklady sú určené začínajúcim hráčom, ktorý nemajú ešte vytrénovanú rozťažnosť dohmatových prstov (ĽR) a zvládajú povedzme základy brnkania PR trsátkom alebo prstami a ĽR zatiaľ trénujú správny dohmat (dohmaty) k príslušným pražcom. Takýmto prstokladom sa dajú zahrať napríklad pentatoniky. Niektoré stupnice sa takýmto "tesným" prstokladom zahrať nedajú. Tieto sa potom hrajú prstokladmi v rozšírených pozíciách.
          2/ Ale potom ešte ďalej sú tzv. "rozšírené" prstoklady - pozície, kde sa dodržuje nepísané pravidlo, že hráme tri tóny na strunu, čo celkove pôsobí kompaktnejšie a v niektorých prípadoch aj rytmicky lepšie. V uvedenom príklade sú tieto prstoklady označené ako "rozšírený prstoklad" 1. poloha až 7. poloha (čiže je ich aj viacej. Tieto sú bežne používané pri hre keď je potrebný horizontálny pohyb ruky na hmatníku (vyžaduje si to smerovanie melódie) a statické "štandardné" (tesné) polohy by toto smerovanie a ani rytmiku hry nezvládli.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku