Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Obraty akordov :.          Najnižším (basovým) tónom v akorde nemusí byť vždy len tón základný. Môže ním byť každý z tónov daného akordu. Uvedieme si príklady základných tvarov kvintakordov od „C":

zakladne tvary kvintakordov obraty

          Presunutím základného tónu (primy -„C") o oktávu vyššie na „c" sa do basu dostáva tercia pôvodného akordu „E". Tým dostaneme prvý obrat kvintakordu. Ak túto pôvodnú terciu „E" opäť presunieme z polohy basového tónu o oktávu vyššie na „e" dostaneme druhý obrat kvintakordu. Pri septakordoch sa do basu môže dostať aj septima (štvrtý tón) a tým vznikne pri septakordoch tretí obrat. U nonových akordov rozoznávame tiež tri obraty kvintakordov, nakoľko o oktávu vyššie tóny sa neobracajú.
          Aj na hmatníku gitary môžeme tiež hovoriť o obratoch akordov, kedy je možné každý akord hrať na niekoľkých miestach na hmatníku - v rôznych polohách. Každý obrat má svoj charakteristický súzvuk, svojské vyznenie. Skúsenejší hráči si tieto zvukové nuancie zapamätajú a vedia ich rozoznať sluchom.
          Zvládnutie teoretickej a praktickej roviny tvorby a odvodenia akordov vyžaduje dobrú znalosť intervalov a stupníc. Ak máte záujem o podrobnejšie znalosti v problematike intervalov a stupníc doporučujem vám preštudovať si kapitoly o Intervaloch a stupniciach. Vedomosti o intervaloch a stupniciach by mali predchádzať kapitolu o akordoch, nakoľko na nich rozvíjame znalosti o akordoch. Z praxe je však známe, že najmä amatérsky začiatočníci začínajú práve tým, že sa naučia niekoľko akordov a rytmov na na týchto vedomostiach potom rozvíjajú svoje znalosti ďalej.
          Pre detailnejšie informácie o obratoch jednotlivých akordových tried si vyberte príslušné tlačidlo a pod ním sa zobrazí príslušný text.

Obraty kvintakordov
 
Obraty septakordov
 
Obraty nonových akordov

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku