Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Barré akordy :.          Ide o iný spôsob dohmatu ako sme si doteraz ukázali a popísali. Pri tomto spôsobe je potrebné prstom dohmatovej ruky stlačiť viac ako jednu strunu. Okrem toho stlačenie viacerých strún naraz vyžaduje väčšiu silu v dlani a zápästí. Prst sa pokladá viac menej rovnobežne s pražcami, resp. existuje aj tzv. šikmé barré, kedy pritláčame jedným a tým istým prstom k viacerym polohám - väčšinou susedným.


          Na obrázku vľavo nižšie dve melodické struny "e1 - h" použité v barré hmate - hmat plochou vnútornou časťou ukazováku ľavej ruky - malý barré hmat. Obrázok vpravo zachytáva malý barré hmat F dur s využitím malého barré hmatu cez 2 struny "e1 - h".

malý barré hmat F

male barre cez 2 struny kolaz          Na obrázku nižšie vľavo je zobrazený malý barré hmat cez 3 struny "e1 - h - g" - akord Dmaj7 dohmatnutý ukazovákom ľavej ruky a vpravo malý barré hmat cez 4 struny "e1 - h - g - d" - akord A6 dohmatnutý tiež ukazovákom ľavej ruky.

Dmaj7 A6

male barre cez 3 až 4 struny kolaz          Na obrázku nižšie vľavo je zobrazený malý barré hmat cez 4 struny "e1 - h - g - d" - akord E♭7 a vpravo veľký barré hmat cez 5 strún "e1 - h - g - d - A" - akord E♭ dur (E♭).

E♭7 E♭

male barre cez 4 až 5 strun kolaz          Na obrázku nižšie vľavo (fotka) je zobrazený veľký barré hmat cez 6 strún "e1 - h - g - d - A - E" - akord B7 (Hb7). V schéme v ňom je zakreslený akord F mol (Fmi) v prvej polohe (pozícii). Vpravo je v druhej pozícii zobrazený veľký barré hmat cez 6 strún "e1 - h - g - d - A - E" - kvintakord F♯ dur (F♯).

Fmi F♯

velke barre cez 6 strun kolaz          Na obrázku nižšie vľavo je zobrazený veľký barré hmat cez 6 strún "e1 - h - g - d - A - E" - akord D♭ dur (D♭). Vpravo šikmý barré hmat cez 5 strún "e1 - h - g - d - A" - akord Hmi5♭.

Db Hmi5♭

male barre cez 6 strun a šikme kolaz          Je dôležité si uvedomiť a v praxi to aj používať, že nie je potrebné vždy a všade stláčať všetky struny, ktoré barré hmatom dohmatávame. Tak napríklad u šikmého barré hmatu Hmi5♭ stačí zabezpečiť stlačenie struny "e1" pred prvou pozíciou - tón "f1" a struny "A" pred druhou pozíciou (v druhej polohe), tón "h". Struny medzi tym prst len prekrýva ale skutočné dohmaty na nich zabezpečujú ostatné struny ako vidieť na obrázku.
          Ešte jeden príklad, v akorde F♯ dur barré hmatom cez 6 strún zabezpečujeme stlačenie strún "e1 - h -E" a cez ostatné struny (g-d-A) prst (ukazovák ľavej ruky) len prekleňujeme a nemusíme silno stláčať, lebo na týchto strunách realizujú dohmat ďalšie prsty ľavej ruky (prostredník, prstenník a malíček) ako je to zrejmé z obrázku.
          Barré hmaty veľmi často využívame pri transpozícii (presunutí do inej výšky) akordov. K tejto teme si môžete pozrieť naspedovné video:

diskusia k témeinštruktážne vídeo k transpozícii a barré akordom

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku