Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Rozšírené pozície :.          Pokiaľ štandardné pozície predstavujú logické ukladanie prstov ľavej (dohmatovej) ruky za sebou, napr. v 5.pozícii obsluhuje ukazovák ĽR 5.pozíciu (polohu), prostredník ĽR 6.pozíciu a prstenník 7.pozíciu. Ale praktické hranie na hmatníku kôli anatómii ruky a prstov a tiež technike hry vyžaduje obsluhu väčšieho rozpätia prstov ako je logicky sled štyroch po sebe nasledujúcich polôh. Vtedy hovoríme o tzv. "rozšírených pozíciách" (poznámka: tento pojem sme si zaviedli do praxe my v našej škole).
          Tento system v praxi predstavuje, že prsty ľavej (dohmatovej) ruky pri hre rozťahujeme viacej a obsluhujeme nimi aj vzdialenejšiu pozíciu ako je susedná. Celkové rozpätie od ukazováka ĽR (ľavej ruky) po malíček ĽR je teda viacej ako štyri polohy, najčastejšie 5 až 6 polôh, niekedy aj viacej. A práve pre dosiahnutie lepšiej rozťažnosti prstov ĽR cvičíme cvičenia v rozšírených pozíciách (polohách).

diskusia k téme
inštruktážne video k téme "Rozšírené pozície"Ďalšie cvičenia pre túto techniku - pre otvorenie každého cvičenia klikni na príslušný text:Rozšírené pozície cvičenie-01 Rozšírené pozície cvičenie-02

Rozšírené pozície cvičenie-03 Rozšírené pozície cvičenie-04
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku