Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Harmónia a harmonizácia :.          Harmónia je náuka o akrodoch (súzvukoch) a ich vzájomných vzťahoch. Základný harmonický materiál získavame z akordov postavených na siedmich stupňoch durových alebo molových stupníc. Pretože akord je súzvuk najmenej troch tónov, tak aj harmónia, ak má byť funkčne jasná, musí byť najmenej trojhlasná.
          Dvojhlas je funkčne veľmi nevýrazný a netvorí akord. Najmenším akordom čo do rozsahu (akordová trieda) je kvintakord (trojzvuk - trojhlas), ktorý sa často v harmónii upravuje pre štyri hlasy. Robí sa to tak, že sa jeden z tónov zdvojuje, najčastejšie tón základný (prima) C-E-G-c. Len výnimočne tercia (E-G-c-e). Piesne a skladby sa často upravujú pre štvorhlasný zmiešaný zbor (sopran, alt, tenor a bass).

štvorhlasný zmiešaný zbor


          Interval medzi basom a sopránom tvorí "polohu akordu". Tieto hlasy sú vonkajšie. Tenor a alt sú hlasy vnútorné. Popíšeme si teraz základné funkcie pri harmonizácii stupnice C dur v trojhlase a v štvorhlase s pohľadu hlavných a vedľajších harmonizačných funkcií. Pre ďalšie info doporučujem navštíviť sekciu "kadencia" cez menu vľavo alebo cez nižšie umiestnené tlačidlo kadencia.

Kadencia
 
Vedľajšie funkcie
 
Použitie akordov
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku