Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Intervaly :.


          Na gitare určuje veľkosť najmenšieho rozdielneho intervalu vzdialenosť jednej polohy, teda vzdialenosť od pražca k najbližšiemu susednému pražcu nahor alebo nadol. Táto vzdialenosť predstavuje jeden poltón. Od pražca k pražcu sa postupne posúvame vždy o jeden poltón.
          Rovnako, veľkosť intervalu na gitare určuje počet poltónových vzdialeností na strune i medzi strunami. Ak sa bližšie pozrieme na tónovú sústavu a sledujeme výškové odstupy medzi jednotlivými tónmi, zisťujeme rôzne vzájomné vzdialenosti. Každý tón má oproti ďalšiemu tónu v tónovej sústave určitý, tzv. výškový odstup. Výškovými odstupmi v tónovej sústave sa zaoberá náuka o intervaloch.
          Interval je výšková vzdialenosť dvoch tónov. Z fyzikálneho (akustického) hľadiska je to vzájomný pomer počtu ich kmitov. Je daný pomerom ich kmitočtov, nie ich rozdielom! Prostredníctvom nižšie umiestnených tlačidiel sa dostanete k jednotlivým kapitolám o intervaloch: odvodenie základných intervalov, obraty základných intervalov a dve skupiny intervalov rozdelené podľa ich rozsahu - rozpätia, základné intervaly (intervaly v rámci jednej oktávy) a rozšírené intervaly (intervaly nad oktávou).
          Poznanie intervalov, ich odvodenie a poloha na hmatníku je predpokladom k úspešnému pochopeniu vzniku a odvodeniu stupníc a akordov. Ide nielen o zvládnutie intervalov v teoretickej rovine, ale najmä o ich praktické využitie pri vyhľadávaní stupníc, akordov a ich nájdenie na hmatníku gitary. Práve poznanie intervalových vzdialeností veľmi urýchli proces zistenia a praktického využitia stupníc a akordov v praxi.

základny tón - prima = červená  sekunda = biela  tercia = tmavo modrá  kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená
sexta = fialová  septima = žltá  oktáva = červená  nona = oranžová  undecima = čierna (dark)

Odvodenie


Odvodenie základných (pôvodných) intervalov nahor aj nadol. Intervaly čisté, veľké aj malé...

Základné


Základné (pôvodne) intervaly. Prima (1), sekunda (2), tercia (3), kvarta (4), kvinta (5), sexta (6), septima (7) a oktáva (8).

Obraty


Obraty základných (pôvodných) intervalov. Čo sa stane, ak základnému intervalu presunieme nižší tón o oktávu vyššie.

Rozšírené


Rozšírené (zložené) intervaly. Nona (9), decima (10), undecima (11), duodecima (12), tercdecima (13), kvartdecima (14) a kvintdecima (15).
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku