Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Odvodenie najpoužívanejších stupníc :.          Pozrite sa na obrázok zo šípkami nižšie. Pokúsil som sa s ním naznačiť postup, ako si ľahšie zapamätať tých dvanásť (možno najpoužívanejších) stupníc. Horný rad tvoria modálne stupnice (sedem stupníc), ktoré sú navzájom paralelné (tj. c-ionska, d-dorska, e-frygicka, f-lydicka, g-mixolydicka, a-aiolska a h-lokrijska obsahuju tie isté tóny "c-d-e-f-g-a-h" a líšia sa základným tónom - I.stupeň, primou) Základom sú vlastne dve stupnice a to ionsky modus = diatonická durová stupnica a aiolský modus = diatonická molová stupnica (ktorá sa ale tak isto odvodzuje od ionskej.
          Od aiolskej (diatonickej mol) sa odvodzujú ďalšie dve známe a používané stupnice a síce harmonická mol (vznikla pre potreby harmonizácie, hlavne V.stupňa) a melodická mol (vzostupná, ktorá zase naprávala nespevný krok - hiatus, ktorý vznikol v stupnici harmonická mol medzi VI. a VII.stupňom).
          Harmonická mol tvorí základ pre odvodenie stupníc cigánskych, konkrétne stupnice "cigánska mol" (zvýšením jej 4.stupňa na 4♯). Na V.stupni cigánskej mol vytvoríme cigánsku dur (sú paralelné, tj. napr. "C" cigánska mol a "G" cigánska dur majú rovnaké tóny, ale iný základný tón). Ciganska dur španielska má svoj základ v ciganskej dur s jednou modifikáciou a síce, že na VII.stupni má malú septimu (7♭), pričom cigánska dur má na VII.stupni septimu veľkú (7).
          Týchto 12 sedemtónových stupníc sa v praxi (okrem bluesovej pentatoniky, hexatoniky a oktatonik) vyskytujú najčastejšie a tak myslím, že stojí za to zapamätať si tých pár bodov, ktoré ich spojuje pri odvodení. Potom si môžete tieto stupnice jednoducho odvodiť a neučiť sa ich mechanicky naspamäť.

Odvodenie najpoužívanejších stupníc


Odvodenie modálnych stupníc od C ionskej (dur) s využitím prázdnych strún


Odvodenie modálnych stupníc od C ionskej (dur) vo vyšších polohách


Odvodenie G cigánskej dur od C ciganskej mol a modifikácia G cigánskej dur na G cigánsku dur španielsku


          Nižšie uvedená tabuľka prehľadne ukazuje základné intervaly v chromatickej rade, ich označenie, koľko má ktorý počet poltónov,ich názvy a označenie, príklady od tónu "c". Tiež zobrazuje intervalovú skladbu (intervalové vzorce) najpoužívanejších stupníc (toto budem postupne doplňovať). Označenie intervalov si môžete detailnejšie poztieť v tabuľke na tejto stránke: http://www.marianguitar.com/superhmatnik.html

Intervalové vzorce najpoužívanejších stupníc

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku