Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Undecimove akordy - šesťzvuky :.          Doplnením ďalšej tercie k nonovému akordu vznikne šesťzvuk - „undecimový akord". Presné definovanie a zaradenie akordu do triedy undecimových akordov určíme podľa dvoch základných znakov:

1/ Akord má v základnom tvare šesť tónov (nepočítame do toho oktávové varianty týchto tónov);

2/ Okrem intervalov 1 - 3 - 5 (prima - tercia - kvinta) musí obsahovať intervaly 7 - 9 a 11 (septima - nona a undecima).

          Pri týchto akordoch (a tiež tercdecimových akordoch - sedemzvukoch) sa často stáva, že akord dohmatnutý na hmatníku (zobrazený v akordovej schéme) neobsahuje úplne všetky intervaly. Teoreticky by pri všetkých undecimových akordoch - šesťzvukoch mohlo znieť na gitare všetkých šesť tónov, ale nie je tomu tak, nakoľko ladenie gitary (E-A-d-g-h-e) a anatómia ruky to nedovoľuje.
          V praxi je možné niektoré undecimové akordy zahrať plnohodnotne avšak väčšinu nie. Je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme z týchto akordov ľubovolne vypúšťať hociktorý interval, aby akord nestratil svoj zvukový charakter a zaradenie do akordovej triedy. Ak to je už nutné najskôr môžeme oželieť kvintu akordu. Niekedy (v orchestri kde by napr. basgitara hrala základný tón) aj primu, čo však už v podstate preraďuje takýto hmat do nižšiej kategórie - akordovej triedy. Celkove poznáme 20 typov diatonických undecimových akordov, z ktorých v praxi su najpoužívanejšie tieto:Dominantný septakord s malou nonou a čistou undecimou:

C11/9♭ = C - E - G - B - des - f


Dominantný septakord s veľkou nonou a čistou undecimou:

C11 = C - E - G - B - d - f


Dominantný septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou:

C11♯ = C - E - G - B - d - fis


Tvrdý veľký septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou:

Cmaj11♯ = C - E - G - H - d - fis


Molový mäkký malý septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/9♭ = C - Es - G - B - des - f


Molový mäkký malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou:

Cmi11 = C - Es - G - B - d - f


Zmenšene malý septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/9♭5♭ = C - Es - Ges - B - des - f


Zmenšene malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/5♭ = C - Es - Ges - B - d - f


Zmenšene zmenšený septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cdim11/9♭ = C - Es - Ges - Heses - des - f          Čisté (plnohodnotné) hmaty undecimových akordov na gitare (z vyššie uvedených dôvodov) takmer nevyužívame, lebo ich hmaty sú na hmatníku väčšinou nerealizovateľné. Tieto akordy môžeme na hmatníku gitary zahrať aj tak, že vypustíme kvintu undecimového akordu - ak je čistá.
          Alterované undecimové akordy tvoria rozsiahlu akordovú triedu. Bolo by však nepraktické a zbytočné, mechanické odvodzovanie a zostavovanie schém týchto akordov, ako aj pôvod ich vzniku. Princíp je rovnaký - terciový systém. Najčastejšie sa tieto akordy vyskytujú na V. stupni durovej stupnice s chromaticky zvýšenou alebo zníženou kvintou. V stupnici C dur by to boli akordy:


G - H - des (kvinta) - f - a - c1 (undecima)

G - H - des (kvinta) - f - as - c1 (undecima)

G - H - dis (kvinta) - f - a - c1 (undecima)

G - H - dis (kvinta) - f - as - c1 (undecima)Čistá undecima v akordoch - rozsah G - c1, a chromatická kvinta G - des (zmenšená) alebo G - dis (zväčšená).

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku