Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Harmónia a harmonizácia :.          Harmónia je náuka o akrodoch (súzvukoch) a ich vzájomných vzťahoch. Základný harmonický materiál získavame z akordov postavených na siedmich stupňoch durových alebo molových stupníc. Pretože akord je súzvuk najmenej troch tónov, tak aj harmónia, ak má byť funkčne jasná, musí byť najmenej trojhlasná.
základny tón - prima = červená  sekunda = biela  tercia = tmavo modrá  kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená
sexta = fialová  septima = žltá  oktáva = červená  nona = oranžová  undecima = čierna (dark)


          Dvojhlas je funkčne veľmi nevýrazný a netvorí akord. Najmenším akordom čo do rozsahu (akordová trieda) je kvintakord (trojzvuk - trojhlas), ktorý sa často v harmónii upravuje pre štyri hlasy. Robí sa to tak, že sa jeden z tónov zdvojuje, najčastejšie tón základný (prima) C-E-G-c. Len výnimočne tercia (E-G-c-e). Piesne a skladby sa často upravujú pre štvorhlasný zmiešaný zbor (sopran, alt, tenor a bass).

štvorhlasný zmiešaný zbor

          Interval medzi basom a sopránom tvorí "polohu akordu". Tieto hlasy sú vonkajšie. Tenor a alt sú hlasy vnútorné. Popíšeme si teraz základné funkcie pri harmonizácii stupnice C dur v trojhlase a v štvorhlase s pohľadu hlavných a vedľajších harmonizačných funkcií. Pre ďalšie info doporučujem navštíviť sekciu "kadencia" cez menu vľavo alebo cez nižšie umiestnené tlačidlo kadencia.

Kadencia


Súbor hlavných akordov v každej tónine ktorými sa už dá harmonizovať, podložiť jednoduchú pieseň harmóniou - akordami...

Vedľajšie harmonizačné funkcie


Ostatné tzv. "vedľajšie harmonizačné funkcie", ktoré odvodíme na II., III., VI. a VII.stupni stupnice....

Použitie akordov


Práca s akordami a ich spojovanie, nahradzovanie a rôzne používanie v praxi...

Śtrukturálne funkcie


Progresia a postupnosť a podrobnejší rozbor štrukturálnych funkcií v harmónizácii...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku