Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Improvizácia :.          Pod týmto pojmom treba chápať bezprostredné, pohotové vytváranie nových melódií - okamžite a priamo pri hre. Okrem v podstate výnimočnej tzv. "free improvizácie",kde nie je často udaná ani tónina ani rytmus, ide väčšinou o tzv."organizovanú improvizáciu", kde improvizácia súvoslosť s danou témou alebo prinajmenšom prebieha nad viac-menej pevným harmonicko-rytmickým podkladom. Túto organizovanú improvizáciu môžeme rozdeliť na vertikálnu a horizontálnu. Vyzretý improvizátor, to znamená roky aktívneho hrania, premýšlania vo všetkých súvislostiach a v neposlednom rade aj dobrá znalosť hudobnej teórie, najmä o intervaloch, stupniciach, akordoch, harmonizácii a harmónii.

Improvizačné východiská


V tejto časti sa dozviete niečo o všeobecných zásadách improvizácie ...

Akordické tóny


Aké sú to tóny akordické a akú úlohu plnia v improvizácii...

Melodické tóny


Aké sú to tóny melodické a akú úlohu plnia v improvizácii...

Cudzie tóny


Aké sú to cudzie tóny a akú úlohu plnia v improvizácii...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku