Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Ladenie gitary :.          Šesť strún gitary, E - A - d - g - h - e1, je potrebné pred samotným hraním na nej správne naladiť. A práve tu sa väčšina začiatočníkov dostáva do problémov. Takmer každý začínajúci hráč má s naladením gitary menšie, či väčšie problémy. Oporúčame, aby vám nástroj najskôr naladil a prípadne, neskôr v začiatkoch, aj priebežne dolaďoval skúsenejší hudobník. Ak si už trúfate gitaru naladiť sami, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi.

Najzaužívanejší postup ladenia je pomocou dohmatu na susednej strune, ktorý opisuje nasledovný postup:

Najtenšiu strunu „e1“ naladíte podľa iného nástroja (klavír, druhá gitara, harmonika, iný naladený hudobný nástroj alebo fúkacia ladička).

Ak nie je k dispozícii iný naladený nástroj, naladíte strunu „e1“ „od ucha“. Strunu napínajte opatrne, aby ste ju neroztrhli a nezranili sa pri tom. Najlepšie však bude ak vám ju naladí skúsený hudobník.

V prípade, že už je struna „e1“ správne naladená, môžete ladiť ďalšie struny metódou porovnávania susedných strún.

Pokračujte ladením struny „h“, ktorú pritlačte bruškom prsta ľavej ruky v 5. polohe (pred piatym pražcom) tak, aby táto znela a nedrnčala o pražec.

Striedavým brnkaním a sluchovým porovnávaním naladenej struny „e1“ s ladenou strunou „h“ (pomocou kolíka ladiacej mechaniky na strune „h“) dolaďujte dovtedy, kým neznejú obe struny v rovnakej výške. Predpokladá sa, že dokážete uchom rozoznať kedy znejú struny rovnako vysoko.

Pokračujte v ladení struny „g“ rovnakým spôsobom. Bruškom prstu ľavej ruky pritlačte strunu „g“ v 4. polohe (pred štvrtým pražcom) tak, aby struna znela a nedrnčala. Striedavo brnkajte na voľne znejúcu strunu „h“ a dolaďujte „g“ (kolíkom ladiacej mechaniky struny „g“) až kým neznejú obidve struny v rovnakej výške.

Spôsob ladenia struny „d“ je rovnaký ako pri ladení strún „e1“ a „h“. Teraz ale porovnávajte naladenú strunu „g“ a dolaďujte strunu „d“.

Strunu „A“ laďte rovnako ako struny „e1“ a „h“. Tu však porovnávajte naladenú strunu „d“ s ladenou strunou „A“.

Strunu „E“ opäť laďte rovnakým spôsobom ako struny „e1“ a „h“. Porovnávajte naladenú strunu „A“ a laďte strunu „E“.

Celý predchádzajúci postup ladenia znázorňuje nižšie uvedený obrázok. Arabské číslice označujú príslušné polohy na hmatníku:


ladenie gitary


Celý cyklus ladenia môžete sledovať na interaktívnom hmatníku.

tón (struna) , podľa ktorého ladíme červená  tón (struna), ktorú podľa susednej vyššej ladíme zelená
          Iným, ale už náročnejším spôsobom je ladenie gitary flažoletmi. Tento spôsob ladenia je veľmi presný a vyžaduje ovládať techniku hry flažoletov, takže o tom až neskôr. Ak poznáte hmaty akordov a viete ako majú znieť, môžete využiť ladenie gitary pomocou akordov. Pri tomto spôsobe postupným prebrnkávaním jednotlivých strún pri súčasnom držaní nejakého akordu sluchom porovnávajte a dolaďujte. Tento postup však vyžaduje tiež určitú skúsenosť a prax.

diskusia k téme
Inštruktážne video k téme "Ladenie gitary"

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku