Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Gitarové techniky :.          Týmito technikami tvoríme nové tóny rôznym spôsobom. Rovnako môžeme niektoré základné techniky využiť na spestrenie našej hry. Využívajú sa pri tom už všetky zvládnuté prvky hry PR a ĽR, ktoré ste si, predpokladám, dobre precvičili a ovládate ich. Dôležitým prvkom pri hre základnými technikami je zladenie pohybu, čiže synchronizácia oboch rúk. Medzi gitarové techniky patria: sklz - slide, príklep - hammer-on, uvoľnenie - pull-off, trilok, tremolo, vibráto ,vytiahnutie - bend, legáto, tlmenie - mute, flažolety - harmonics, tappling - pravoruký príklep tj. priklepávanie prstom / prstami pravej ruky, arpegio s metaním, hrabaním - Arpeggio and sweep picking.

Sklz


Gitarová technika Sklz - Slide...

Príklep


Gitarová technika Príklep, Hammer-on..Sklz - Slide...

Uvoľnenie


Gitarová technika Uvoľnenie - Pull-off...

Trilok


Gitarová technika Trilok...

Tremolo


Gitarová technika Tremolo...

Vybráto


Gitarová technika Vibráto...

Vytiahnutie


Gitarová technika Bend - Vytiahnutie...

Legáto


Gitarová technika Legáto - spojité, viazané hranie...

Tlmenie


Gitarová technika Tlmenie - Mute...

Flažolety


Gitarová technika hra Flažoletmi - Harmonics...

Tapping


Gitarová technika Priklepávanie prstom / prstami pravej ruky - tapping...

Arpeggio


Gitarová technika Arpégio s hrabaním - Arpeggio and sweep picking...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku