Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Motív :.


          Motív je najkratší melodický úsek, ktorý obsahuje len niekoľko tónov (približne tri až päť). Tento útvar má niekoľko charakteristík, ktoré určujú variabilitu a rôznorodosť tohto útvaru.

          kontúra - jej tvar a charakter určujú všetky tóny v rámci motívu. Označujeme ju schématickou lomenou čiarou.
          rytmus - je určený dĺžkou jednotlivých tónov v motíve.
          hlavné tóny - tvoria okrajové tóny motívu.

melodia -motiv

          Práca s motívom tvorí základný stavebný kameň pri tvorbe melódií. Pri tomto procese využívame variabilitu charakteristík motívu, ktoré rôzne obmieňame a kombinujeme.
K dispozícii je zatiaľ video k harmonickým dvojhlasomv C dur na strunách e - h - g - h.

inštruktážne video k téme Harmonicke dvojhlasy v C dur na strunach e-h-g


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku