Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Rozdelenie stupníc :.Stupnice tvoria základ tónového materiálu pri stavbe gitarových sól a melodiky. Stupnice sa delia podľa dvoch základných hľadísk:

rozdelenie stupníc

Tóny stupnice C dur na hmatníku (1 - 12 poloha) z pohľadu ako znejú v skutočnosti:

diatonická rada

Základnú durovú stupnicu na hmatníku po 12 pražec (od tónu C) zobrazuje vyššie uvedená schéma.

Základnú diatonicku stupnicu od C tvorí pôvodná Diatonická rada:

C - D - E - F - G - A - H / c - d - e - f - g- a - h / c1 - d1 - e1 - f1 - g1 - a1 - h1 atd.
          Na obrázku (vyššie) sú v kruhoch vyobrazené tóny diatonickej stupnice. Biele kruhy označujú tóny z ktorých sa skladá akord C dur. - (I. III. a V. stupeň každej sedemtónovej stupnice), tzv. harmonické - akordické tóny c - e - g, alebo: c1 - e1 - g1 atd.. Čierne kruhy predstavujú ostatné tóny tejto stupnice, ktoré sa nazývajú melodické tóny d - f - a - h alebo: d - f1 - a1 - h1 atd.. Podľa rozloženia tónov v bielych kruhoch môžeme odvodiť hmaty akordu C dur na hmatníku.
          V nasledujúcej časti si ukážeme najpoužívanejšie stupnice a vysvetlíme ich odvodenie podľa počtu tónov a možnú spôsob hry na hmatníku gitary. Pri každej stupnici vysvetlíme jej vznik, stručne ju charakterizujeme a uvedieme jej prstoklady. Prstoklady precvičujeme vzostupne (smerom nahor) aj zostupne (nadol) a neskôr (ako zdatnejší hráči) môžeme pri cvičení stupníc využiť aj príklepy a uvoľnenia. Nezabúdajme na dodržiavanie zásad hry ľavou a pravou rukou.
Pentatoniky
 
Hexatoniky
 
Modusy

Ostatné-7t
 
Oktatoniky
 
Ostatné

          Prstoklady čítame podľa príkladu v na dvoch nižších schémach. Označenie strún je vpravo v štvorcoch od spodku E - A - d - g - h - e. Vodorovné čiary znázorňujú struny, zvislé čiary pražce. Arabské čísla označujú aktuálnu polohu medzi pražcami. Kruhy znázorňujú hmaty prstami ľavej ruky (ĽR) na hmatníku. Biele kruhy označujú základný tón stupnice a tmavé kruhy tóny ostatné. Každý kruh má blízko seba rôzne číselné značenie. Ak sú čísla umiestnené napravo vyššie od označeného tónu označujú prstoklad ĽR. (1 - ukazovák, 2 - prostredník, 3 - prstenník, 4 - malíček) - nasledujúca schéma vľavo. Ak sú čísla umiestnené naľavo vyššie označujú príslušný interval v stupnici (napr.: 1 - čistá prima, 2 - veľká sekunda, 3b - malá tercia, 5 - čistá kvinta, 6 - veľká sexta) - nasledujúca schéma vpravo:          Najskôr cvičíme každú stupnicu v základnom tvare. Päť, šesť a osem tónové stupnice ako aj durové stupnice sú uvádzané od tónu „C" a molové od tónu „A". Uvádzané prstoklady pri jednotlivých stupniciach nepredstavujú nemenné dogmatické postupy ale možnosť - usmernenie. Postupné ukladanie prstov na hmatníku pri praktickej hre je závislé od viacerých faktorov.

diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku