Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Melódia :.          Melódia patrí medzi najdôležitejšie zložky hudby. Ak poznáme dobre základy harmónie, vzťahy medzi akordami a stupnicami, máme uľahčenú prácu pri chápaní, rozbore a samozrejme aj vlastnej tvorbe melódií. Pri tejto práci okrem znalostí hrá veľkú rolu talent, inšpirácia, náhodný nápad aj skúsenosti. V nasledovnom skúsim niektoré aspekty tejto problematiky priblížiť.
          Čo tvorí melódiu? Melódiu tvorí v podstate sled tónov (rôznej alebo aj rovnakej výšky), ktoré sú buď spievané spevákom alebo sú hrané nejakým sólovým nástrojom (napríklad gitarou). Melódiu môžeme rozdeliť na kratšie úseky - motívy a frázy.

Motív


          Motív je najkratší melodický úsek, ktorý obsahuje len niekoľko tónov (približne tri až päť). Tento útvar má niekoľko charakteristík, ktoré určujú variabilitu a rôznorodosť tohto útvaru.
          kontúra - jej tvar a charakter určujú všetky tóny v rámci motívu. Označujeme ju schématickou lomenou čiarou.
          rytmus - je určený dĺžkou jednotlivých tónov v motíve.
          hlavné tóny - tvoria okrajové tóny motívu.

melodia -motiv

          Práca s motívom tvorí základný stavebný kameň pri tvorbe melódií. Pri tomto procese využívame variabilitu charakteristík motívu, ktoré rôzne obmieňame a kombinujeme.

Fráza


          Frázy sú kratšie úseky melódie, ktoré už vnímame ako relatívne uzavreté a z hľadiska hudobnej logiky samostatné resp. sebestačné (iba motív samotný na to spravidla nestačí). Presná hranica medzu motívom a frázou však neexistuje. Je preto niekedy možné považovať určité úseky skladby za dlhšie motívy (namiesto frázy) alebo iné zase za kratšie frázy (namiesto motívov). V tomto je možné si všimnúť aj terminologickú súvislosť s tzv. "frázovaním melódie" kde už pojem fráza využívame nie len teoreticky ale aj priamo (prakticky pri hre) rozdeľovaním melódie na kratšie úseky, ktoré môžu napr. dychové nástroje zahrať na jeden dych alebo pri gitare ide o typické "gitarové riffy" (gitarové frázy).
          Gitarové rify (v podstate frázy) sú výborným materiálom pre začínajúcich gitaristov pre nadobudnutie určitej "slovnej zásoby v hre na gitaru" (databáza riffov) ktorú si môžu časom obmieňať a pozmeňovať a dávať im svoj rukopis a feeling, ako aj nesôr vytvárať vlastné riffy. Vhodným zdrojom získavania zásobárne rifov je počúvanie a kopírovanie riffov známych gitaristov alebo aspoň skúsenejších hráčov. Frázy, ktoré sme sa takto naučili, nám pomáhajú rozširovať si svoje "gitarové vyjadrovacie schopnosti". Tieto frázy si časom môžeme upravovať podľa svojich potrieb a cítenia. Každý improvizátor má zvyčajne svoje typické riffy, podľa ktorých sa dá spoznať.

Sekvencie


          Ďalšou možnosťou tvorby melódií sú tzv. "sekvencie", pri ktorých využívame rozložené akordy (arpéggio), tj. hráme tóny akordov nie súčasne (harmonicky), ale po sebe (melodicky), napríklad:

sekvencie

          Sekvencie môžu byť diatonické (zložené s pôvodných tónov diatonickej rady), chromatické (zložené s poltónových sledov chromatickej stupnice), pravidelné alebo nepravidelné.


K dispozícii je zatiaľ video k harmonickým dvojhlasomv C dur na strunách e - h - g - h.


inštruktážne video k téme Harmonicke dvojhlasy v C dur na strunach e-h-g


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku