Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Základné - basic cvičenia pre ľavú ruku (ĽR) :.          Ide o súbor tých najjednoduchších cvičení pre ľavú - dohmatovú ruku, ktoré je možne cvičiť po prvotnom nacviku aj pri TV, tak im hovorim " televízne cvičenia ľavej ruky". V nich cvičíme prvotné zvládnutie správnych dohmatov všetkých prstov ľavej ruky okrem palca pri použití brnknutia nadol, brnknutia nahor a striedavého - alternatívneho brnkania. Tieto cvičenia používajú brnkanie brnkátkom (plektrum) alebo prstami PR. Na vytvorenie každého tónu brnkáme na strunu jedenkrát. Ide o klasický sled v situácii keď dohmatnutím tónu ĽR tento zvučíme brnknutím použitím PR.


Prvá poloha zobrazená s krížikmi (♯ chromaticky zvýšené tóny)

Oranžová farba označuje pôvodné (doškálne) tóny (c-d-e-f-g-a-h) a červená farba určuje chromaticky zvýšené tóny (pomocou krížika ♯). Horný pravý index (číslo) určuje doporučený prstoklad pri cvičení.

1.poloha s krížikmi


Prvá poloha zobrazená s béčkami ( ♭ chromaticky znížené tóny)

Oranžová farba označuje pôvodné (doškálne) tóny (c-d-e-f-g-a-h) a zelená farba určuje chromaticky znížené tóny (pomocou béčka ♭). Oranžová farba označuje pôvodné (doškálne) tóny (c-d-e-f-g-a-h) a červená farba určuje chromaticky zvýšené tóny (pomocou


1.poloha s béčkami

Cvičenie ĽR-01
 
Cvičenie ĽR-02
 
Cvičenie ĽR-03
 
Cvičenie ĽR-04
 
Cvičenie ĽR-05
Cvičenie ĽR-06
 
Cvičenie ĽR-07
 
Cvičenie ĽR-08
 
Cvičenie ĽR-09
 
Cvičenie ĽR-10
 
Cvičenie ĽR-11
 
Cvičenie ĽR-12
 
Cvičenie ĽR-13
 
Cvičenie ĽR-14
 
Cvičenie ĽR-15


Na tomto linku môžete sledovať diskusiu a ďalšie cvičenia na tému "Základné (basic) cvičenia pre ĽR" - klikni sem!

Cvičenie ĽR - 1


          Najskôr precvičujme dohmat ukazováku ĽR v prvej polohe - pozícii postupne na všetkých strunách E - A - d - g - h - e1. (číslo v čiernom krúžku určuje prst ĽR a šípka smer cvičenia (obrázok nižšie pre cvičenia 1 až 4 nižšie naľavo).
Cvičenie 01


 
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku