Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kvintakordy - trojzvuky :.          Tvoria najjednoduchšiu formu - akordovú triedu. Vytvárame ich skladaním tercií z durových alebo molových stupníc. Poznáme štyri základné typy diatonických kvintakordov: durový, molový, zmenšený a zväčšený. Tiež jeden typ alterovaného kvintakordu:


kvintakordy odvodenie


inštruktážne video: GUMM_090 Kvintakordy - trojzvuky - úvod


Durový
 
Molový
 
Zmenšený

Zväčšený
 
Alterovaný
 
Xadd6
 
Xmiadd6

X2sus
 
X4sus
 
Xxadd9

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku