Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Superhmatník :.          Najskor si ukážeme najtriviálnejší popis zobrazenia hmatníku gitary kde vidíme to napodstatnejšie: struny gitary, sedlový (nultý) pražec, polohy (pozície), ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými pražcami a orientačné značky. Pred prvým pražcom (myslené zľava) sa nachádza prvá poloha (pozícia), pred druhým pražcom druhá poloha (pozícia) atď...


          Superhmatník (je virtuálny hmatník s viacerými funkciami a zobrazeniami) a predstavuje pomôcku pre znázornenie rôznych situácií na hmatníku gitary. Virtuálna simulácia rôznych nastavení a zobrazení ponúka rýchlejšie pochopenie a zvládnutie teoretických znalostí spojených s hmatníkom gitary a tiež lepšie buduje obrazovú pamäť pre zapamätanie si tónov na hmatníku.


Hlavné funcie a zobrazenia:
1/ elipsovité ovály (elipsy) = zobrazenie dohmatov na hmatníku
2/ základné určenie intervalov - podľa farby
3/ pravý horný index = číslovanie (používanie) prstov ľavej (dohmatovej) ruky - doporučený prstoklad
4/ ľavý horný index = presné určenie intervalu v danej stupnici alebo akorde (k základnému tónu prime)
5/ znaky - upresňujú detaily hry alebo techniky.
Ako bolo vyššie už spomenuté, základné určenie intervalov je podľa farby. Detailne určenie - popisuje ľavý horný index nad každým dohmatom tónu (popis ľaveho horneho indexu):

ľavý horný index - presné označenie intervalov
základné intervaly označenie rozšírené intervaly označenie
čistá prima 1 malá nona 9b
malá sekunda 2b veľká nona 9
veľká sekunda 2 zväčšená nona 9#
malá tercia 3b malá decima 10b
veľká tercia 3 veľká decima 10
čistá kvarta 4 čistá undecima 11
zväčšená kvarta 4# zväčšená undecima 11#
zmenšená kvinta 5b zmenšená duodecima 12b
čistá kvinta 5 čistá duodecima 12
malá sexta 6b malá tercdecima 13b
veľká sexta 6 veľká tercdecima 13
malá septima 7b malá kvartdecima 14b
veľká septima 7 veľká kvartdecima 14
čistá oktáva 8 čistá kvintdecima 15


pravý horný index - označenie doporučeného prstokladu prstov ľavej ruky
hra na prázdnej strune dohmat ukazovákom ĽR dohmat prostredníkom ĽR dohmat prstenníkom ĽR dohmat malíčkom ĽR
0 1 2 3 4


Odvodenie modálnych stupníc od C ionskej (dur) s využitím prázdnych strún
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku