Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Transpozície akordových kadencií


          Najpoužívanejšie akordy v rámci harmonizácie su akordy kadencie (tónika, subdominanta a dominanta) a paralelný mol k tónike (spodná medianta). Častokrát sa hrá dominanta ako štvorzvuk a v diatonickej dur je to "dominantný septakord". Nižšie uvádzam základné "praktické" transpozície akordových hmatov, pri durových stupnicach v slede: tónika - spodná medianta (paralelný mol na tóniku) - subdominanta - dominanta - dominantný septakord DS.
          Pri molových kadenciách sú tónika - subdominanta, dominanta a spodná medianta - paralelný dur (trojzvuky) prevzaté s diatonickej mol (aiolskej) ale ako dominantu som použil septakord vo forme štvorzvuku - dominantného septakordu (DS), ktorá sa na V. stupni zharmonizovanej molovej stupnice bežne nachádza a je prevzatá s melodickej molovej vzostupnej stupnice. Môžete tak použit sled kadencií spolu s paralelným molovým akordom v rámci aiolskej stupnice (diatonická mol) napr. Ami - Dmi - Emi / C dur (tónika = Ami, subdominanta = Dmi, dominanta = Emi a paralelný dur = C dur). Ale oveľa častejšie sa v bežných molových skladbách používa na dominante dominantný septakord a sled základných akordov je Ami - Dmi - E7 / C dur. Vybrať si môžete zatiaľ zo stupníc "diatonická dur" (ionska) a "diatonická mol" (s V. stupňom prevzatým s melodickej mol vzostupnej) - transpozície po kvintách (#) a po kvartách (b). Na hmatníku môžete farebne sledovať aj základné intervaly v rámci každého akordu.

základny tón prima červená  tercia akordu žlto-oranžová (u kvintakordov, pri septakordoch aj septima) kvinta akordu zelená


dur po kvintách
 
dur po kvartách

mol po kvintách
 
mol po kvartách
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku