Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Stupnice :.          Usporiadaním tónov podľa výšky (kmitočtu) vznikajú tónové sústavy. Pri takomto usporiadaní vznikne rada tónov (v notovej osnove hovoríme o usporiadaní nôt) v ktorej tóny postupujú vždy smerom od nižšieho k vyššiemu. Určitá časť tejto rady môže tvoriť stupnicu.

          Stupnica - je rad tónov, ktoré sú usporiadané podľa svojej výšky. Ak tóny smerujú od nižšieho k vyššiemu tvorí stupnica vzostupnú radu. Ak hráme takúto stupnicu od najvyššieho tónu smerom k najnižšiemu vznikne zostupná rada. Z funkčného hľadiska je stupnica umelým útvarom a z praktického hľadiska je útvarom technickým. Stupnicami si gitarista precvičuje a zdokonaľuje prstoklad a techniku hry.


základny tón - prima = červená  sekunda = biela  tercia = tmavo modrá  kvarta = tyrkysová  kvinta = zelená
sexta = fialová  septima = žltá  oktáva = červená  nona = oranžová  undecima = čierna (dark)

Rozdelenie stupníc


Členenie stupníc podľa počtu tónov na päťtónové, šesťtónové, sedemtónové, ostemtónové a ostatné...

Päťtónové stupnice


Prirodzená päťtónová, bluesová päťtónová a indické kaušika, mégha a hindola...

Šesťtónové stupnice


Prirodzená šesťtónová, bluesová šesťtónová, celotónová a indické stupnice dípaka a svirága...

Sedemtónové stupnice


Stredoveké cirkevné stupnice - mody, modus = spôsob, ionska, dorska, frygicka, lydicka, mixolydicka, aiolska a lokrijska...

Ostatné sedemtónové


Harmonická a melodická mol, cigánske stupnice molová, durová, durová španielska a kombinované stupnice...

Osemtónové stupnice


Symetrická (zmenšená) stupnica a tri bluesové osemtónové stupnice, TypA, TypB, TypC...

Ostatné stupnice


Poltónová, resp. chromatická stupnica, odvodená pomocou krížikov alebo béčiek...

Odvodenie najpoužívanejších stupníc


Stručné a prehľadné vysvetlenie súvzťažností medzi najpoužívanejšími stupnicami...
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku