Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Transpozície harmonizovaných stupníc


          V tejto sekcii sú k dispozícii súhrnné tabuľky praktických transpozícií najpoužívanejších stupníc zharmonizovaných na trojzvuky (kvintakordy) a štvorzvuky (septakordy) vo forme akordových gitarových značiek. Odvodenie začína vždy od základného tónu ( v durových stupniciach je to tón "c" a v molových stupniciach je to tón "a") postupne cez kvintový (krížikový "♯") a potom kvartový (béčkový "♭") kruh. Ak vám nie sú jasné akordové značky, prosím naštudujte si sekciu Systém akordových značiek klikni sem! Pre výber príslušnej stupnice klikni na tlačidlo alebo vyber vľavo v menu sekcie.

Ionska
 
Dórska
 
Frygicka

Lydicka
 
Mixolydicka
 
Aiolska

Lokricka
 
Harmonická
 
Melodická

Prehľad zharmonizovaných stupňov jednotlivých modálnych stupníc pri odvodení od "C" zobrazuje tabuľka

tabulka modálna harmónia
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku