Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Základné (basic) cvičenia pre ĽR a PR :.          Tieto cvičenia zahŕňajú základné, tzv. začiatočnícke cvičenia pre získanie správnych základných návykov pre prácu s gitarou a tvorbu tónu. Pre pravú ruku (v prípade pravákov) to bude brnknutie nadol a nahor ako aj striedavé, alternatívne brnkanie. Pre dohmatovú, čiže ľavú ruku pôjde najmä o správny nácvik dohmatov pri použití všetkých prstov okrem palca.


Cvičenia pravej (brnkajúcej) ruky


          Praváci používajú pri hre na gitaru pravú ruku na brnkanie tónov pri sólach alebo na hranie rytmického sprievodu, či inak doprovodu, brnkátkom alebo prstami. To znamená, že ju používajúna rozkmitanie strún a preto sa tejto ruke hovorí aj ruka brnkacia (picking hand).

          Struny sa rozochvievajú prstami; hráči klasickej hudby využívajú na hru nechty, folkoví muzikanti používajú tiež kovové násadce, tzv. prstienky a country a rockoví hudobníci často hrajú brnkátkom (latinsky plectrum). Naše inštruktážne cvičenia budú využívať hru brnkátkom alebo prstami, kde sa na rozkmitanie strún použijú brušká prstov.


Hra brnkátkom (plectrum)


          Struny sa pri tomto spôsobe rozkmitávajú brnkátkom najčastejšie vyrobeným z plastu. Tento spôsob sa používa najmä pri doprovodnej hre akordov cez viac strún alebo pri sólovej hre po jednotlivých strunách.

Základné pravidlá pre hru s brnkátkom sú nasledujúce:

- Brnkátko držíme špičkou k strunám medzi palcom a ukazovákom PR s primeraným tlakom podľa potreby; býva to vecou návyku.

- Pri držaní brnkátka môžete použiť aj prostredník PR; využité sú tak až tri prsty ruky, resp. najčastejšie sa používa ukazovák a prostredník, je potrebné vyskúšať to.

- Prsty PR pri držaní pokrývajú približne 2/3 brnkátka, ale všetko závisí od konkrétnej techniky hráča; niekedy to môže byť aj viac.

- Brnkátkom pohybujeme približne kolmo na struny, nie zošikma.


Tvary najpoužívanejších brnkátiek zobrazuje nasledujúci obrázok:

brnkátka


Hra bruškami prstov


          Struny pri tomto spôsobe rozkmitávame bruškami prstov PR. Aj keď brušká prstov neposkytujú optimálne hranie, v bežnej praxi sa často používajú. Základné zjednodušené pravidlá pre takúto hru sú nasledujúce:

- palcom PR brnkáme basové tóny, ktoré sa nachádzajú na strunách E, A, d; tieto sa hrajú väčšinou na 1 a 3 dobu v takte

- ukazovákom PR obsluhujeme väčšinou strunu g

- prostredníkom PR hráme na strune h

- prstenníkom PR zvučíme strunu e1

- všetky prsty PR okrem palca zvučia struny pohybom zdola nahor

- prst smeruje pri brnknutí do dlane a prípadne môže skončiť na vyššie položenej strune tak, aby táto nezaznela

- palec PR zvučí basové struny pohybom zhora nadol

- prst sa po brnknutí vracia do východiskovej polohy


Znamienka pre označenie hry prstov pravej ruky pri klasickej hre PR sú nasledovné:

P = Palec PR, i = ukazovák PR, m = prostredník PR, a = prstenník PR

Znamienka sú spravidla umiestnené pod notovou osnovou alebo tabulatúrou. Čo je to notová osnova a tabularúra vysvetlíme neskôr.

* * * Prejdi na jednotlivé Základné - basic cvičenia pre pravú ruku - klikni sem * * *

* * * Prejdi na jednotlivé Základné - basic cvičenia pre ľavú ruku - klikni sem * * *

Na tomto linku môžete sledovať diskusiu na tému "Základné gitarové cvičenia" - klikni sem!


diskusia k téme
Inštruktážne video k základným pravidlám používania ľavej a pravej ruky
Inštruktážne video k základným - basic cvičeniam pravej ruky:
Inštruktážne video k základným - basic cvičeniam ľavej ruky 01 až 04
Inštruktážne video k základným - basic cvičeniam ľavej ruky 05 až 10
Inštruktážne video k základným - basic cvičeniam ľavej ruky 11 až 15
GUMM_051 Basic cvičenie LR-16 / Horizontálny pohyb po strunách


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku